Universitätsklinikum des Saarlandes und Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes
Fallvorstellung / Morgenbesprechung
Leitung: Prof. Dr. Michael Böhm

Fallvorstellung / Morgenbesprechung

Prof. Dr. med. M. A.
Mahfoud, 
Felix
Leitender Oberarzt
06841 - 16 - 15911
06841 - 16 - 15910
Mahfoud Felix
Zickwolf, 
Anja
Sekretariat
06841 - 16 - 15350
06841 - 16 - 15175
Zickwolf Anja

Ort: Geb. 41 / Hörsaal E1.193

 

Zeit: täglich 7:45Uhr